Voortgang per programma

2 Openbare orde en veiligheid

Prestaties

Prestaties 2022

Voortgang

%

Geld

2.1

Openbare orde en veiligheid

2.1.2

Evenementenbeleid

Opstellen ‘nota evenementenbeleid’ en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad in 2022.

Voortgang eerste bestuursrapportage

25%

Voortgang tweede bestuursrapportage

25%

2.1

Openbare orde en veiligheid

2.1.2

Evenementenbeleid

Prestatie

Opstellen ‘nota evenementenbeleid’ en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad in 2022.

Toelichting:

Het opstellen van een heldere nota evenementenbeleid blijkt complexer dan gedacht. Voor deze opdracht wordt externe expertise ingeschakeld, de markt hiervoor is krap en daardoor ontstaat er vertraging in de uitvoering van de opdracht. Het blijkt niet mogelijk om nog in 2022 een nota aan te bieden. Deze wordt gepland voor de raad van 2023.

Maatregel:

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53