Voortgang per programma

5 Onderwijs en vrije tijd

Prestaties

Prestaties 2022

Voortgang

%

Geld

5.3

Onderwijs

5.3.2

Peuteropvang en VVE

We monitoren de resultaten van het voor- en vroegschoolse educatieaanbod voor VVE-doelgroepkinderen volgens de afspraken in het convenant resultaatafspraken 2021

Voortgang eerste bestuursrapportage

25%

Voortgang tweede bestuursrapportage

n.v.t.

5.3

Onderwijs

5.3.2

Peuteropvang en VVE

Prestatie

We monitoren de resultaten van het voor- en vroegschoolse educatieaanbod voor VVE-doelgroepkinderen volgens de afspraken in het convenant resultaatafspraken 2021

Toelichting:

We hebben met de scholen geen eenduidige monitoringswijze kunnen vaststellen om de resultaatafspraken te kunnen meten. De scholen werken met veelal uiteenlopende registratiesystemen. Hierdoor is het tot op heden nog niet gelukt om een 0-meting te doen. We gaan in het najaar van 2022 opnieuw in gesprek over mogelijke manieren van monitoren van de resultaatafspraken voor VVE.

Maatregel:

n.v.t.

5.5

Sport

5.5.1

Sport

Prestatie

Er starten in 2021 trainingen voor mensen in de bijstand waarbij het verbeteren van de 'fysieke gezondheid' prioriteit heeft.

Toelichting:

Dit  betreft groepstrainingen. Het bestand is dusdanig gewijzigd dat individueel maatwerk noodzakelijk is, waardoor groepstraining dit jaar niet mogelijk is.  Wel vinden individuele trajecten plaats en eind dit jaar wordt gekeken naar mogelijkheden van groepstrainingen in 2023.

Maatregel:

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53