Voortgang per programma

5 Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld 5.2 Kulturhusen

Corona noodfonds, budgetneutraal
Aanvragen voor de 4e tranche konden worden ingediend t/m 15 april 2022. Het college heeft besloten om 11 aanvragen toe te kennen tot een bedrag van € 104.000. Voor de toekenningen van de aanvragen wordt beschikt over de reserve Corona noodfonds. Hierover bent u middels een raadsmemo reeds geïnformeerd. Het college legt achteraf verantwoording af over de besteding bij deze bestuursrapportage en bij de jaarrekening 2022. Dit is conform het raadsbesluit van mei 2020.
De lasten worden als volgt verantwoord: beleidsveld 5.2 Kulturhusen € 29.000, beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme € 20.000 en beleidsveld 5.5 Sport € 55.000.
Corona
Incidenteel

Energiecompensatie kulturhusen , nadeel € 222.000
Als gemeente hebben we als doel om de Kulturhusen zoveel mogelijk open en toegankelijk te houden voor alle inwoners. Om die redenen kunnen en willen we de rekening van de stijgende energiekosten niet (volledig) doorschuiven naar de gebruikers. Voor de Trefkoele, de Spil en Mozaïek kan met dit budget de aangevraagde lasten gecompenseerd worden.
Overige bijstelling
Incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53