Financiële samenvatting

Effecten voor de begroting 2022

EFFECTEN VOOR DE BEGROTING 2022 

Bedragen in euro's, waarbij (-) is een nadeel

A.

Stand begrotingssaldo 2022

Stand begroting (incl begr wijz 1 t/m 12)

-378.000

Mutaties Meicirculaire 2022 (is onderdeel 2e berap)

0

Stand begroting 2022 VOOR tweede bestuursrapportage 2022

-378.000

Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2022

1.731.000

Stand begroting 2022 NA tweede bestuursrapportage 2022

1.353.000

B. 

Post onvoorzien

Stand 1 januari 2022

56.000

af: geen mutaties

0

Stand post onvoorzien NA tweede bestuursrapportage 2022

56.000

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53