Financiële samenvatting

Technische financiële afwijkingen 2022

 

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel

Beleids

Mutatie

Mutatie

Mutatie

veld

Taakveld en Omschrijving

Lasten

Baten 

Reserves

Saldo

Programma 1.  Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.

1.1

1. Afschrijvingslasten

-100.000

-100.000

1.1

1. Afschrijvingslasten

18.000

18.000

1.1

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

1.407.000

1.407.000

1.4

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-10.000

-10.000

1.5

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-11.000

9.000

-2.000

1.5

10. Meldingen Openbare Ruimte, naar beleidsveld 1.6

-25.000

-25.000

1.6

10. Meldingen Openbare Ruimte, van beleidsveld 1.5

25.000

25.000

1.6

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-377.000

-377.000

1.6

1. Afschrijvingslasten

10.000

10.000

1.6 

1. Afschrijvingslasten

-24.000

-24.000

1.6

2. Software en licentiekosten VTH applicatie

14.000

-14.000

0

1.6

11. Toerekening overhead (zie ook 4.2 en 9.1)

-75.000

-75.000

Totaal programma 1.  Bestuur

852.000

9.000

-14.000

847.000

Programma 2.  Openbare orde en veiligheid

2.1

3. Leges bijzondere wetgeving kinderopvang

-9.000

-9.000

2.1

4. Software en licentiekosten Boa registratiesysteem

-8.000

-8.000

2.1

4. Software en licentiekosten Boa registratiesysteem

8.000

8.000

2.1

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-39.000

-39.000

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

-39.000

-9.000

0

-48.000

Programma 3.  Beheer openbare ruimte

3.1

1. Afschrijvingslasten

21.000

21.000

3.1

1. Afschrijvingslasten

4.000

4.000

3.1

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

3.000

3.000

3.2

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-145.000

-145.000

3.2

1. Afschrijvingslasten

59.000

59.000

Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte

-58.000

0

0

-58.000

Programma 4.  Economische zaken

4.2

11. Toerekening overhead (zie ook 1.6 en 9.1)

10.000

10.000

Totaal programma 4. Economische zaken

10.000

0

0

10.000

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

5.1

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-363.000

-363.000

5.2

1. Afschrijvingslasten

6.000

6.000

5.3

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-24.000

-24.000

5.5

9. Advieskosten zwembaden

18.000

5.5

9. Advieskosten zwembaden

-18.000

5.5

1. Afschrijvingslasten

6.000

6.000

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

-375.000

0

0

-375.000

Programma 6. Inkomensondersteuning

6.1

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-40.000

24.000

-16.000

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

-40.000

24.000

0

-16.000

Programma 7. Sociaal Domein

7.1

5. POH jeugd (zie ook 7.2)

40.000

40.000

7.1

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-11.000

-11.000

7.2

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-48.000

-48.000

7.2

5. POH jeugd (zie ook 7.1)

-40.000

-40.000

7.2

7. Kosten inhuur derden ivm opheffen alg voorziening HH

142.000

142.000

7.3

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-210.000

185.000

-25.000

7.4

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-43.000

-43.000

7.4

3. Leges bijzondere wetgeving kinderopvang

9.000

9.000

7.6

7. Kosten inhuur derden ivm opheffen alg voorziening HH

-142.000

-142.000

7.6

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-68.000

-68.000

Totaal programma 7. Sociaal Domein

-380.000

194.000

0

-186.000

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

8.1

6. Afval, bijdrage Rova

-2.060.000

-2.060.000

8.1

6. Afval, bijdrage Rova

2.060.000

2.060.000

8.3

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-52.000

-52.000

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

-52.000

0

0

-52.000

Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV

9.1

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

9.000

9.000

9.1

11. Toerekening overhead (zie ook 1.6 en 4.2)

64.000

64.000

9.3

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-152.000

45.000

-107.000

9.4

2. Software en licentiekosten VTH applicatie

-14.000

14.000

0

9.4

8. Herschikking salarisgerelateerde budgetten

-92.000

4.000

-88.000

Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV

-185.000

49.000

14.000

-122.000

Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2022

-267.000

267.000

0

0

Deze pagina is gebouwd op 09/16/2022 10:22:30 met de export van 09/16/2022 10:07:53